Showdanslek

Showdanslek 4 år

Torsdagar 16:15-16:45

Ålder: 4 år, Nivå: Nybörjare
Lärare: Helen Arnesen Lind

Plats: Kristallsalen

Pris: 850 kr / Termin
13 tillfällen / termin

Showdanslek 5 år

Torsdagar 16:45-17:30

Ålder: 5 år, Nivå: Nybörjare
Lärare: Helen Arnesen Lind

Plats: Kristallsalen

Pris: 1650 kr / Termin
13 tillfällen / Termin

Showdanslek 6 år

Torsdagar 17:30-18:15

Ålder: 6 år, Nivå Nybörjare
Lärare: Helen Arnesen Lind
Plats: Kristallsalen

Pris: 1650 kr / Termin
13 tillfällen / Termin